พุทธทำนาย (วิริยะ 661)
พุทธทำนาย (วิริยะ 661)
รหัสสินค้า : 661
ขนาด : 10.4 x 14.3 ซม.
กระดาษ : ปอนด์
หมึกพิมพ์ : สีน้ำเงิน
จำนวนหน้า : 48 หน้า
ความหนากระดาษ : 60 แกรม
ราคาสินค้า
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคาเล่มละ
9.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 100 เล่มขึ้นไป
11.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 200 เล่มขึ้นไป
10.50
บาท
พิมพ์รายชื่อ 300 เล่มขึ้นไป
10.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 400 เล่มขึ้นไป
10.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 500 เล่มขึ้นไป
9.50
บาท
พิมพ์รายชื่อ 1,000 เล่มขึ้นไป
9.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 2,000 เล่มขึ้นไป
8.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 3,000 เล่มขึ้นไป
7.50
บาท
พิมพ์รายชื่อ 4,000 เล่มขึ้นไป
7.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 5,000 เล่มขึ้นไป
6.50
บาท
พิมพ์รายชื่อ 10,000 เล่มขึ้นไป
6.00
บาท

• ค้นพบ หนังสืออินตก-เทพทำนาย โดยย่อ
• พระพุทธเจ้าทำนาย
• คำทำนายสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี)
• พระคาถาบูชาพ่อ ร.5
• การสร้างความสำเร็จในปัจจุบัน
• คาถาบริกรรม และปฏิบัติ เพื่อปลกหนี้ ต่อเจ้ากรรมนายเวร ตั้งแต่อดีตชาติ
• พระคาถาป้องกันภัยพิบัติ
• รักลูก....ลูกรัก
• บูชาพระรัตนตรัย
• กราบพระรัตนตรัย
• นมัสการ
• ขอขมาพระรัตนตรัย
• ไตรสรณคมน์
• ถวายพรพระ อิติปิโส
• พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ
• พระคาถาชินบัญชร
• แผ่เมตตาแก่ตนเอง
• แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
• แผ่ส่วนกุศล
• กรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร

...
...
...
Top