เบื้องหลังความตาย (วิริยะ 1015)
เบื้องหลังความตาย (วิริยะ 1015)
รหัสสินค้า : 1015
ขนาด : 14.3 x 21 ซม.
กระดาษ : ปอนด์
หมึกพิมพ์ : สีนํ้าเงิน
จำนวนหน้า : 64 หน้า
ความหนากระดาษ : 60 แกรม
ราคาสินค้า
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคาเล่มละ
14.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 100 เล่มขึ้นไป
17.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 200 เล่มขึ้นไป
16.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 300 เล่มขึ้นไป
15.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 400 เล่มขึ้นไป
15.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 500 เล่มขึ้นไป
15.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 1,000 เล่มขึ้นไป
14.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 2,000 เล่มขึ้นไป
13.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 3,000 เล่มขึ้นไป
12.50
บาท
พิมพ์รายชื่อ 4,000 เล่มขึ้นไป
12.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 5,000 เล่มขึ้นไป
11.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 10,000 เล่มขึ้นไป
10.00
บาท

• นรก-สวรรค์ มีจริงหรือ
• ประวัติส่วนตัวโดยย่อ
• สวรรค์
• นรก
• วิธีการทำบุญ
• สิ่งที่ควรนำไปขอขมาแม่การเกิดคือ
• คำไหว้พระ
• คำไหว้เทพ
• ชุมนุมเทวดา
• คำอธิษฐานอัญเชิญเทวดา และขอพรพระ
• วิธีสวด
• บูชาพระรัตนตรัย
• กราบพระรัตนตรัย
• ขอขมาพระรัตนตรัย
• นมัสการพระพุทธเจ้า
• ไตรสรณคมน์
• สมาทานศีล ๕
• ถวายพรพระ (อิติปิ โสฯ)
• พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
• ชัยปริตร (มหากาฯ)
• อิติปิ โส เท่าอายุ บวกด้วย ๑ จบ
• แผ่เมตตาแก่ตนเอง
• อธิษฐานอโหสิกรรม
• แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
• แผ่ส่วนกุศล
• กรวดนํ้าให้เจ้ากรรมนายเวร
• พระคาถาชินบัญชร

...
...
...
Top