เมตตาชาวพุทธ (วิริยะ 1118)
เมตตาชาวพุทธ (วิริยะ 1118)
รหัสสินค้า : 1118
ขนาด : 14.3 x 21 ซม.
กระดาษ : กรีนรีด
หมึกพิมพ์ : สีดำ
จำนวนหน้า : 96
ความหนากระดาษ : 65 แกรม
ราคาสินค้า
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคาเล่มละ
18.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 100 เล่มขึ้นไป
21.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 200 เล่มขึ้นไป
20.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 300 เล่มขึ้นไป
19.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 400 เล่มขึ้นไป
19.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 500 เล่มขึ้นไป
19.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 1,000 เล่มขึ้นไป
18.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 2,000 เล่มขึ้นไป
17.50
บาท
พิมพ์รายชื่อ 3,000 เล่มขึ้นไป
17.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 4,000 เล่มขึ้นไป
16.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 5,000 เล่มขึ้นไป
15.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 10,000 เล่มขึ้นไป
14.50
บาท

หนังสือรหัสนี้ลด50%

ติดต่อสอบถาม(คลิ๊ก)

การเจริญเมตตา (พรหมวิหาร)

พระพุทธเจ้ามีจิตเสมอในชนทั้งปวง (ในผู้ฆ่าและโอรส)

เมตตาเป็นเครื่องค้ำจุนโลก

๑.       ความรู้ทั่วไป

 • นะหน้าทอง (มหานิยม)
 • มหาเสน่ห์
 • คนยุคก่อน ๒๕ พุทธศตวรรษ
 • คนยุคหลัง ๒๕ พุทธศตวรรษ
 • คนไทยเดี๋ยวนี้ขาดเมตตาธรรม
 • วันเมตตา
 • พระพุทธเจ้าทรงสอนให้มีเมตตา... รักกันเหมือนญาติ
 • ความเมตตา ปรารถนาดีต่อกัน เป็นสิ่งสำคัญของสังคม
 • เมตตาจิต
 • วันแห่งความรักที่สูงส่งและสูงสุด
 • ชาวพุทธไม่ควรสุขอยู่แค่คนเดียว
 • หน้าที่ของผู้ใหญ่ (เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา)
 • ความเมตตาของหลวงพ่อ
 • วาจาบอกความรู้สึกเมตตาต่อกันได้
 • การให้อภัย เป็นการลงทุนน้อย แต่ได้กำไรมากมาย

 

 

๒.     กฎแห่งกรรม สัตว์เดรัจฉาน วิญญาณ

 • เมตตาของชาวพุทธ
 • ทำร้ายสัตว์หนีร้อนมาพึ่งเย็น บาปกรรมหนัก
 • อานิสงส์ของการแผ่เมตตาให้หนู
 • ยายผิงกับแมว (ไม่มีอะไรดีเท่าแผ่เมตตา)
 • ผึ้งรักษาโรค
 • งูดูดพิษร้าย
 • วิญญาณกตัญญู (เมตตาจากพระกรรมฐาน)

เสียงร้องประหลาด

๓.      วิปัสสนากรรมฐาน อานิสงส์

 • กรรมฐานเป็นเรื่องของทุกคน
 • กรรมฐานเป็นเรื่องแก้ปัญหาชีวิต
 • ไม่สงวนลิขสิทธิ์ของดี ของดีใครอยากได้มาเอาไป...
 • เมื่อท่านมาเจริญกรรมฐานท่านจะได้เมตตาเป็นข้อแรก
 • อำนาจเมตตาจากกรรมฐาน
 • สติปัฏฐาน ๔ ปิดอบายภูมิได้
 • เมื่อเจริญกรรมฐานรำลึกกฎแห่งกรรมได้ ต้องแผ่เมตตา ขออโหสิกรรม

๔.      อโหสิกรรม แผ่เมตตา อานิสงส์

 • อยากอายุยืน...ต้องแผ่เมตตา
 • แผ่เมตตาตอนตื่นนอน และก่อนนอน โลกสว่าง
 • มีเมตตาอยู่ในจิต ไม่ต้องว่าคาถา
 • แผ่เมตตาถ้าเป็นสายโลหิตเดียวกัน แผ่ถึงทันทีไม่ต้องเอ่ยชื่อ
 • แผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวร หนักจะได้เป็นเบา
 • แผ่เมตตาให้ศัตรูเป็นมิตรกับเรา
 • แผ่เมตตา อุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษ
 • เกลียดอะไร แผ่เมตตา ให้ความเกลียดออกไป รักจะเข้ามาแทนที่
 • อโหสิกรรม
 • แผ่ส่วนกุศลต้องแผ่ความสุข ไม่ใช่แผ่ความทุกข์
 • ขอสรรพสัตว์ทั้งหลาย จงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้า
 • จะไปไหนแผ่เมตตาไป เคลียร์พื้นที่ก่อน
 • ภาวนาเสร็จแล้ว อย่าลืมเมตตา โทรจิต อุทิศส่วนกุศล
 • ตำราแผ่เมตตา

๕.     วิธีแผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศล

 • อธิษฐานจิต
 • อโหสิกรรม
 • เอาตำรามาดูกันก็ไม่ได้ผล แต่ดูตำราเพื่อให้ถูกวรรคตอน
 • การแผ่เมตตา อุทิศส่วนกุศล คนละขั้นตอนกัน
 • วันหนึ่ง คืนหนึ่ง ได้สะสมความดีอะไรบ้าง
 • ได้กำไร หรือขาดทุนชีวิต
 • “เงาะป่า” ถอดเงาะเป็นพระสังข์ทอง
 • กินน้อย นอนน้อย พูดน้อย ทำความเพียรมาก คือ “เงาะป่า”
 • ดูให้ดี ระวัง!!!
 • สวดมนต์เพ่งกระแสจิตไปที่พระประติมากรรม
 • หายใจยาว ๆ ตั้งกัลยาณจิตไว้ที่ “ลิ้นปี่” จะอุทิศยกจากลิ้นปี่สู่ “หน้าผาก”
 • บุญที่อุทิศได้
 • มีฟ้าเหนือฟ้า อะไรจะเหนือกฎแห่งกรรม
 • ทำอะไรมีประโยชน์ต่อกัน อย่าหวงกัน
 • หายใจยาว ๆ สำรวมเวลาสวดมนต์ “ได้บุญแล้ว”

๖.       บทสวดมนต์

วิธีปฏิบัติกรรมฐานเบื้องต้น

...
...
...
Top