แผ่นพับ บทสวดมนต์ (วิริยะ 1178)
แผ่นพับ บทสวดมนต์ (วิริยะ 1178)
รหัสสินค้า : 1178
ขนาด : 7.5 x 12.5 ซม.
กระดาษ : อาร์ตการ์ด
หมึกพิมพ์ : สีน้ำตาล
จำนวนหน้า : 18 หน้า
ความหนากระดาษ : 230 แกรม
ราคาสินค้า
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคาเล่มละ
6.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 100 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 200 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 300 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 400 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 500 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 1,000 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 2,000 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 3,000 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 4,000 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 5,000 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 10,000 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท

บูชาพระรัตนตรัย/กราบพระรัตนตรัย/ขอขมาพระรัตนตรัย

นมัสการพระพุทธเจ้า/บทไตรสรณคมน์

สมาทานศีล 5

ถวายพรพระ(อิติปิ โสฯ)

พุทธชัยมงคลคาถา(พาหุงฯ)

ชัยปริตร(มหากาฯ)

อิติปิ โส เท่าอายุ

พระคาถาชินบัญชร

กรณียเมตตสูตร

บทบูชาเจ้าแม่กวนอิม

แผ่เมตตาแก่ตนเอง

คำอธิษฐานอโหสิกรรม

แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์

แผ่ส่วนกุศล

กรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร

...
...
...
Top