Print On Demand ไม่มีขั้นต่ำในการสั่ง
Print On Demand ไม่มีขั้นต่ำในการสั่ง
ราคาสินค้า
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคาเล่มละ
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 100 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 200 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 300 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 400 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 500 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 1,000 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 2,000 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 3,000 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 4,000 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 5,000 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 10,000 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท

Print On Demand ไม่มีขั้นต่ำในการสั่ง พิมพ์งานจำนวนน้อยได้

ใช้เวลาในการพิมพ์น้อยลง ได้งานเร็วขึ้น

        Print On Demand คือ การพิมพ์งานตามจำนวนที่ต้องการ ไม่มีขั้นต่ำในการสั่งพิมพ์ เป็นการพิมพ์แบบ Digital Printing สั่งพิมพ์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยตรง ทำให้ได้งานที่รวดเร็ว และตรงตามจำนวนที่ต้องการใช้งาน ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายที่สูงและมีการกำหนดขั้นต่ำในการผลิตจำนวนมาก

        สามารถใช้ได้กับงานพิมพ์หลายประเภท เช่น โบรชัวร์ ใบปลิว โปสการ์ด นามบัตร การ์ดแต่งงาน หนังสือต่าง ๆ แผ่นพับ ปฏิทินแบบเฉพาะ เมนูอาหาร

  • พิมพ์งานเฉพาะสำหรับบุคคล
  • ใช้พิมพ์สำหรับ run number ได้
  • บริการพิมพ์งาน 4 สี CMYK ด้วยระบบดิจิตอล ความหนากระดาษสูงสุดถึง 350 แกรม
  • รองรับงานพิมพ์ขนาด 33*48.7 ซม. และแบนเนอร์ยาวได้ถึง 33*76.2 ซม.
...
...
...
Top