ชีวิตนี้...น้อยนัก (775)
ชีวิตนี้...น้อยนัก (775)
รหัสสินค้า : 775
ขนาด : 14.3 x 21 ซม.
กระดาษ : กรีนรีด
หมึกพิมพ์ : สีดำ
จำนวนหน้า : 96 หน้า
ความหนากระดาษ : 65 แกรม
ราคาสินค้า
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคาเล่มละ
17.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 100 เล่มขึ้นไป
20.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 200 เล่มขึ้นไป
19.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 300 เล่มขึ้นไป
18.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 400 เล่มขึ้นไป
18.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 500 เล่มขึ้นไป
18.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 1,000 เล่มขึ้นไป
17.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 2,000 เล่มขึ้นไป
16.50
บาท
พิมพ์รายชื่อ 3,000 เล่มขึ้นไป
16.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 4,000 เล่มขึ้นไป
15.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 5,000 เล่มขึ้นไป
14.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 10,000 เล่มขึ้นไป
13.00
บาท

หนังสือรหัสนี้ลด50%

ติดต่อสอบถาม(คลิ๊ก)

หชีวิตนี้น้อยนัก
ความซับซ้อนของกรรม
ความได้ภพชาติ
ชนกกรรม : กรรมอันนำไปเกิด
ชีวิตนี้เท่านั้น ที่จะนำไปสู่ความสวัสดี
กรรมนั้นกำลังมา
กุศลกรรมที่ใหญ่ยิ่งกว่าเท่านั้นที่จะตัดรอนอกุศลกรรมได้
ความมีภพชาติในอดีต
ผู้มีปัญญาจึงกลัวกรรมยิ่งกว่ากลัวอะไรอื่น
ผู้มีสัมมาทิฏิฐิ ความเห็นชอบ
ทำบุญทำกุศลด้วยตั้งใจจริงที่จะอุทิศให้
กรรมที่หนักกว่า ย่อมส่งผลก่อน
เราสามารถหนีกรรมไม่ดีที่ทำไว้ในอดีตได้
ต้องวิ่งให้สุดกำลัง
อำนาจร้ายแรงแห่งกรรม
จิตสำนึกของผู้กระทำกรรม
กรรมหนักจากการทำไม่ดีต่อพระพุทธศาสนา
พึงปฏิบัติต่อพระพุทธศาสนาให้รอบคอบ
ยึดกตัญญูกตเวทีไว้ให้เป็นหลัก
พึงมีกตัญญูกตเวทีต่อพระพุทธเจ้า
ข้อคิดในการดำเนินชีวิต
บทสวดมนต์

...
...
...
Top