บทสวดมนต์เปลี่ยนชีวิต (วิริยะ 1190)
บทสวดมนต์เปลี่ยนชีวิต (วิริยะ 1190)
รหัสสินค้า : วิริยะ 1190
ขนาด : 21*29.2 cm
กระดาษ : กรีนรีด
หมึกพิมพ์ : สีดำ
จำนวนหน้า : 32 หน้า
ความหนากระดาษ : 65 แกรม
ราคาสินค้า
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคาเล่มละ
14.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 100 เล่มขึ้นไป
18.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 200 เล่มขึ้นไป
17.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 300 เล่มขึ้นไป
16.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 400 เล่มขึ้นไป
16.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 500 เล่มขึ้นไป
15.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 1,000 เล่มขึ้นไป
14.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 2,000 เล่มขึ้นไป
14.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 3,000 เล่มขึ้นไป
14.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 4,000 เล่มขึ้นไป
13.50
บาท
พิมพ์รายชื่อ 5,000 เล่มขึ้นไป
13.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 10,000 เล่มขึ้นไป
12.50
บาท

สารบัญ
ชุมนุมเทวดา
บูชาพระรัตนตรัย
บทกราบพระรัตนตรัย
บทขอขมาพระรัตนตรัย
อาราธนาศีล ๕
บทนมัสการพระพุทธเจ้า
ไตรสรณคมน์
ศีล ๕
บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงมหากาฯ)
อิติปิ โส เท่าอายุบวกด้วย ๑ จบ
พระคาถาธารณปริตร
กรณียเมตตสูตร
เทวตาอุยโยชนะคาถา
แผ่เมตตาแก่ตนเอง
อธิษฐานอโหสิกรรม
แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
แผ่ส่วนกุศล

...
...
...
Top