บทสวดมนต์ ทำวัตรเช้า-เย็น (แปล) (วิริยะ 1187)
บทสวดมนต์ ทำวัตรเช้า-เย็น (แปล) (วิริยะ 1187)
รหัสสินค้า : 1187
ขนาด : 14.3 x 21 ซม.
กระดาษ : กรีนรีด
หมึกพิมพ์ : ดำ
จำนวนหน้า : 112 หน้า
ความหนากระดาษ : 65 แกรม
ราคาสินค้า
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคาเล่มละ
19.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 100 เล่มขึ้นไป
20.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 200 เล่มขึ้นไป
19.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 300 เล่มขึ้นไป
19.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 400 เล่มขึ้นไป
19.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 500 เล่มขึ้นไป
19.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 1,000 เล่มขึ้นไป
19.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 2,000 เล่มขึ้นไป
18.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 3,000 เล่มขึ้นไป
17.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 4,000 เล่มขึ้นไป
17.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 5,000 เล่มขึ้นไป
16.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 10,000 เล่มขึ้นไป
16.00
บาท

คำไหว้พระ
คำไหว้เทพ
คำอธิษฐานอัญเชิญเทวดาและขอพรพระ
บทชุมนุมเทวดา
บทชุมนุมเทวดา (คำแปล)
วิธีสวดอยู่บ้าน
บูชาพระรัตนตรัย
กราบพระรัตนตรัย
ขอขมาพระรัตนตรัย
คำอาราธนาศีล ๕ (คำแปล)
นมัสการพระพุทธเจ้า
ไตรสรณคมน์
สมาทานศีล ๕
ถวายพรพระ
พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
ชัยปริตร (มหากาฯ)
คำอาราธนาพระปริตร
คำอาราธนาธรรม
คำถวายข้าวพระพุทธ
คำลาข้าวพระพุทธ
ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
คำกรวดน้ำของยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
พระคาถาชินบัญชร
คำไหว้ปาระมี ๓๐ ทัศ
คำอธิษฐานขอพร
คาถาสวดประจำวันเกิด
บทสวดพระสีวลี
คาถาบูชาพระสังกัจจายน์
คาถาบูชาพระพิฆเนศวร
คาถาบูชาพระราหู
กรณียเมตตสูตร
แผ่เมตตาแก่ตนเอง
แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
แผ่ส่วนกุศล
กรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร
คำขอขมาโทษ (กรรมชั่ว)
อธิษฐานอโหสิกรรม
คาถาพระพุทธเจ้าชนะมาร ๕ จบ
คาถามงกุฎพระพุทธเจ้า คาถา ๕ จบ
พระคาถามหาจักรพรรดิ
คาถาพระเจ้า ๕ องค์
ทำวัตรเช้า
คำบูชาพระรัตนตรัย
คำกราบพระ
ปุพพภาคนมการ
พุทธาภิถุติ
ธัมมาภิถุติ
สังฆาภิถุติ
รตนัตตยัปปณามคาถา
สังเวคปริกิตตนปาฐะ
กรวดน้ำตอนเช้า
เทวตาทิปัตติทานคาถา
ทำวัตรเย็น
คำบูชาพระรัตนตรัย
คำกราบพระ
ปุพพภาคนมการ
พุทธานุสสติ
พุทธาภิคีติ
ธัมมานุสสติ
ธัมมาภิคีติ
สังฆานุสสติ
สังฆาภิคีติ
กรวดน้ำตอนเย็น
อุททิสสนาธิฏฐานคาถา
เจริญกายคตาสติกัมมัฏฐานโดยสังเขป
บทเจริญกรรมฐาน
อาหารเป็นยา โปรดบอกไปจะได้บุญ

...
...
...
Top