สวดมนต์ เปลี่ยนชีวิต
สวดมนต์ เปลี่ยนชีวิต
รหัสสินค้า : 1188
ขนาด : 12.7 X 18.5 cm
กระดาษ : กรีนรีด
หมึกพิมพ์ : น้ำตาล
จำนวนหน้า : 48
ความหนากระดาษ : 65 แกรม
ราคาสินค้า
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคาเล่มละ
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 100 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 200 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 300 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 400 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 500 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 1,000 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 2,000 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 3,000 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 4,000 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 5,000 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 10,000 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท

 

หากสนใจสินค้านี้กรุณาสอบถามเพิ่มเติม
วิธีสวด 

บทบูชาพระรัตนตรัย 
บทกราบพระรัตนตรัย 
บทนมัสการพระพุทธเจ้า 
ขอขมาพระรัตนตรัย 
คำอาราธนาศีล 
คำอาราธนาศีล  
บทไตรสรณคมน์ 
คำสมาทานศีล ๕ และศีล ๘ 
บทถวายพรพระ (อิติปิ โสฯ) 
บทพุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง) 
บทชัยปริตร (มหากาาฯ) 
บทอิติปิ โส เท่าอายุ 
พระคาถาชินบัญชร 
บทแผ่เมตตาให้ตนเอง 
บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ 
บทแผ่ส่วนกุศล 
บทกรวดนํ้าให้เจ่้ากรรมนายเวร 
บทคาถามหาเมตตาใหญ่ 
บทโพชฌังคปริตร 
บทกรณียเมตตสูตร 
บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 

...
...
...
Top