สังฆภัณฑ์ ( ผ้าอาบ )
สังฆภัณฑ์ ( ผ้าอาบ )
ราคาสินค้า : 209.00 บาท

สังฆภัณฑ์ ( ผ้าอาบ ) ประกอบด้วย
1.  ผ้าอาบน้ำฝน          1  ผืน
2.  อาสนะ                 1  ผืน
3.  หนังสือวิริยะ 1161   1  เล่ม
4.  ธูป - เทียน            1  ชุด

...
...
...
Top