สังฆทาน ( ถุงทอง )
สังฆทาน ( ถุงทอง )
ราคาสินค้า : 239.00 บาท

ชุดสังฆทาน ( ถุงทอง ) ประกอบด้วย
1.  ผ้าเช็ดผม                    1  ผืน
2.  ยาสระผมขนาด  70  มล.  1  ขวด
3.  ที่โกนหนวด                  1  ด้าม
4.  แปรงสีฟัน                    1  ด้าม
5.  ยาสีฟันขนาด  35  กรัม    1  หลอด

...
...
...