ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (วิริยะ 1184)
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (วิริยะ 1184)
รหัสสินค้า : 1184
ขนาด : 14x14 ซม.
กระดาษ : ปอนด์
หมึกพิมพ์ : สีน้ำเงิน
จำนวนหน้า : 48 หน้า
ความหนากระดาษ : 60 แกรม
ราคาสินค้า
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคาเล่มละ
9.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 100 เล่มขึ้นไป
11.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 200 เล่มขึ้นไป
10.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 300 เล่มขึ้นไป
9.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 400 เล่มขึ้นไป
9.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 500 เล่มขึ้นไป
9.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 1,000 เล่มขึ้นไป
8.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 2,000 เล่มขึ้นไป
7.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 3,000 เล่มขึ้นไป
6.50
บาท
พิมพ์รายชื่อ 4,000 เล่มขึ้นไป
6.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 5,000 เล่มขึ้นไป
6.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 10,000 เล่มขึ้นไป
5.50
บาท
Top