บทสวดมนต์ (วิริยะ 010)
บทสวดมนต์ (วิริยะ 010)
รหัสสินค้า : 010
ขนาด : 10.4 x 14.3 ซม.
กระดาษ : ปอนด์
หมึกพิมพ์ : สีน้ำเงิน
จำนวนหน้า : 48 หน้า
ความหนากระดาษ : 60 แกรม
ราคาสินค้า
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคาเล่มละ
8.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 100 เล่มขึ้นไป
10.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 200 เล่มขึ้นไป
9.50
บาท
พิมพ์รายชื่อ 300 เล่มขึ้นไป
9.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 400 เล่มขึ้นไป
9.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 500 เล่มขึ้นไป
8.50
บาท
พิมพ์รายชื่อ 1,000 เล่มขึ้นไป
8.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 2,000 เล่มขึ้นไป
8.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 3,000 เล่มขึ้นไป
8.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 4,000 เล่มขึ้นไป
8.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 5,000 เล่มขึ้นไป
7.50
บาท
พิมพ์รายชื่อ 10,000 เล่มขึ้นไป
6.00
บาท

กดเพื่อดูตัวอย่างหนังสือ วิริยะ 010

• อานิสงส์ของการสวดพระพุทธคุณ
• เมื่ออาตมาได้พบกับสมเด็จพระพนรัตน์
• ชนะใจตนชนะคนทั้งโลก
• อานิสงส์ของการสวดพระพุทธคุณ
• วิธีสวดพระพุทธคุณเท่าอายุบวกด้วย ๑
• บูชาพระรัตนตรัย
• บทกราบพระ
• นมัสการพระรัตนตรัย
• ขอขมาพระรัตนตรัย
• ไตรสรณคมน์
• ถวายพรพระ (อิติปิ โส)
• พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)
• ชัยปริตร (มหากา)
• อิติปิ โส เท่าอายุ
• บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
• บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
• บทแผ่ส่วนกุศล

...
...
...
Top