บทสวดมนต์ (วิริยะ 073)
บทสวดมนต์ (วิริยะ 073)
รหัสสินค้า : 073
ขนาด : 12.7 x 18.5 ซม.
กระดาษ : ปอนด์
หมึกพิมพ์ : สีดำ
จำนวนหน้า : 64 หน้า
ความหนากระดาษ : 60 แกรม
ราคาสินค้า
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคาเล่มละ
11.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 100 เล่มขึ้นไป
14.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 200 เล่มขึ้นไป
13.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 300 เล่มขึ้นไป
12.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 400 เล่มขึ้นไป
12.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 500 เล่มขึ้นไป
12.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 1,000 เล่มขึ้นไป
11.50
บาท
พิมพ์รายชื่อ 2,000 เล่มขึ้นไป
11.50
บาท
พิมพ์รายชื่อ 3,000 เล่มขึ้นไป
11.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 4,000 เล่มขึ้นไป
10.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 5,000 เล่มขึ้นไป
10.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 10,000 เล่มขึ้นไป
9.50
บาท

กดเพื่อดูตัวอย่างหนังสือ รหัสวิริยะ 073
• คำบูชาพระ, คำบูชาพระรัตนตรัย
• คำอาราธนาต่างๆ
• บทสวดพุทธชัยมงคลคาถา
• บทสวดมหากา
• ชุมนุมเทวดา
• ยอมพระกัณฑ์ไตรปิฎก
• พระคาถาชินบัญชร
• ธรรมจักร
• พระคาถาป้องกันภัยทั้งสิบทิศ
• พระคาถาอาการะวัตตาสูตร
• คำอาราธนาพระบรมสารีริกธาตุ
• บทสวดคาถาพระแม่กวนอิม
• คำไหว้บารมี ๓๐ ทัศ
• คำไหว้พระจุฬามณีฯ
• คำอธิษฐานจบขันข้าวใส่บาตร
• คำจบเงินทำบุญ
• คาถาบูชาพระสมเด็จต่างๆ
• พระคาถาศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ
• พระคาถาต่ออายุ
• คำถวายข้าวและลาข้าวพระพุทธ
• คำถวายเครื่องสังเวยพระภูมิ
• คำถวายทานต่างๆ
• คำอธิษฐานอโหสิกรรม
• กรวดน้ำ
• แผ่เมตตา และบทแผ่ส่วนกุศล
• คาถาใช้ภาวนาก่อนขับรถ

...
...
...
Top