อานิสงส์ของการสวดพระพุทธคุณ (วิริยะ 109)
อานิสงส์ของการสวดพระพุทธคุณ (วิริยะ 109)
รหัสสินค้า : 109
ขนาด : 9.1 x 12.7 ซม.
กระดาษ : ปอนด์
หมึกพิมพ์ : สีน้ำเงิน
จำนวนหน้า : 48 หน้า
ความหนากระดาษ : 60 แกรม
ราคาสินค้า
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคาเล่มละ
7.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 100 เล่มขึ้นไป
9.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 200 เล่มขึ้นไป
8.50
บาท
พิมพ์รายชื่อ 300 เล่มขึ้นไป
8.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 400 เล่มขึ้นไป
8.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 500 เล่มขึ้นไป
7.50
บาท
พิมพ์รายชื่อ 1,000 เล่มขึ้นไป
7.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 2,000 เล่มขึ้นไป
6.50
บาท
พิมพ์รายชื่อ 3,000 เล่มขึ้นไป
6.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 4,000 เล่มขึ้นไป
5.50
บาท
พิมพ์รายชื่อ 5,000 เล่มขึ้นไป
5.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 10,000 เล่มขึ้นไป
4.00
บาท

กดที่นี่เพื่อดูตัวอย่างหนังสือ วิริยะ 109

• อานิสงส์การสวดพระพุทธคุณ
• เมื่ออาตมาได้พบกับสมเด็จพระพนรัตน์
• วิธีสวดพระพุทธคุณเท่าอายุบวก ๑
• บทกราบพระ
• นมัสการพระรัตนตรัย
• ถวายพรพระ (อิติปิ โส)
• ชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
• อิติปิ โส เท่าอายุ
• บทแผ่ส่วนกุศล
• วิธีสวดพระคาถาชินบัญชร
• พระคาถาชินบัญชร
• บูชาพระรัตนตรัย, นมัสการพระรัตนตรัย
• อาราธนาศีล ๕
• อาราธนาพระปริตร
• คำถวายผ้ากฐิน
• คำถวายผ้าป่า
• คำถวายสังฆทาน
• คาถาเงินล้าน
• คาถาบูชาพระบรมสารีริกธาตุ

...
...
...
Top