ทำวัตรเช้า-เย็น แปล (วิริยะ 513)
ทำวัตรเช้า-เย็น แปล (วิริยะ 513)
รหัสสินค้า : 513
ขนาด : 10.4 x 14.3 ซม.
กระดาษ : ปอนด์
หมึกพิมพ์ : สีน้ำเงิน
จำนวนหน้า : 128 หน้า
ความหนากระดาษ : 60 แกรม
ราคาสินค้า
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคาเล่มละ
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 100 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 200 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 300 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 400 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 500 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 1,000 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 2,000 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 3,000 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 4,000 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 5,000 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 10,000 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท

หากสนใจสินค้านี้กรุณาสอบถามเพิ่มเติม

กดเพื่อดูตัวอย่างหนังสือ รหัสวิริยะ 513
• สวดมนต์ทำวัตรเช้า
• คำบูชาพระรัตนตรัย
• ปุพพภาคนมการ
• พุทธาภิถุติ
• ธัมมาภิถุติ
• สังฆาภิถุติ
• รตนัตตยัปปะณามคาถา
• สังเวคปริกิตตนะปาฐะ
• ปัตติทานะคาถา (กรวดนํ้ายาเทวะตา)
• สวดมนต์ทำวัตรเย็น
• บทกราบพระรัตนตรัย
• ปุพพภาคนมการ
• พุทธานุสสติ
• พุทธาภิคีติ
• ธัมมานุสสติ
• ธัมมาภิคีติ
• สังฆานุสสติ
• สังฆาภิคีติ
• กรวดนํ้าตอนเย็น (อุททิสสนาธิฏฐานคาถา)
• ธูป ๓ ดอกหมายถึง
• การจุดเทียน ๒ เล่ม
• บูชาพระรัตนรตัย
• บทกราบพระรัตนตรัย• นมัสการ
• ขอขมาพระรัตนตรัย
• คำอาราธนาศีล ๕
• ไตรสรณคมน์
• ศีล ๕
• พระพุทธคุณ, พระธรรมคุณ, พระสังฆคุณ
• ชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
• ชัยปริตร (มหากาฯ)
• อิติปิ โส เท่าอายุ
• บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
• คำอธิษฐานอโหสิกรรม
• บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
• บทแผ่ส่วนกุศล
• กรวดนํ้าให้เจ้ากรรมนายเวร
• พระคาถาชินบัญชร
• ธรรมจักร
• บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุตตัง
• ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุตตัง
• คาถาบูชาพระปิยะมหาราช
• ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก (ต้นฉบับเดิม)
• กรวดนํ้าของยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
• คาถาและบทสวดพระแม่กวนอิม
• คาถาบูชามหาลาภ

...
...
...
Top