อำนาจพุทธมนต์ สิริมงคลแห่งชีวิต (วิริยะ 1062)
อำนาจพุทธมนต์ สิริมงคลแห่งชีวิต (วิริยะ 1062)
รหัสสินค้า : 1062
ขนาด : 14.3 x 21 ซม.
กระดาษ : ปอนด์
หมึกพิมพ์ : สีน้ำเงิน
จำนวนหน้า : 80 หน้า
ความหนากระดาษ : 60 แกรม
ราคาสินค้า
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคาเล่มละ
16.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 100 เล่มขึ้นไป
20.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 200 เล่มขึ้นไป
19.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 300 เล่มขึ้นไป
18.50
บาท
พิมพ์รายชื่อ 400 เล่มขึ้นไป
18.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 500 เล่มขึ้นไป
17.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 1,000 เล่มขึ้นไป
16.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 2,000 เล่มขึ้นไป
15.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 3,000 เล่มขึ้นไป
14.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 4,000 เล่มขึ้นไป
13.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 5,000 เล่มขึ้นไป
12.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 10,000 เล่มขึ้นไป
11.00
บาท

อนุโมทนา
ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
อานิสงส์ของการสวดพระพุทธคุณ
พิธีไหว้พระและสวดยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
ชาวคริสต์กับพระพุทธคุณ
ธูป ๓ ดอก หมายถึง
เมื่ออาตมาไดพบกับ สมเด็จพระพนรัตน วัดปาแกว
ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
วิธีสวด
พิกุลเทพสถิต
บูชาพระรัตนตรัย
อานิสงส์การสวดมหาเมตตาใหญ่
กราบพระรัตนตรัย
เมตตาพรหมวิหารภาวนา
นมัสการพระพุทธเจ้า
ศาสนพิธีบางบท
ขอขมมาพระรัตนตรัย
อาราธนาศีล
ไตรสรณคมน์
อาราธนาพระปริตร (พระสวดมนต์)
ถวายพรพระ (อิติปิ โสฯ)
กฐิน
สวดพาหุงมหากาอย่างไร ให้เกิดอานิสงส์
คําถวายผากฐิน
อานิสงส์การสวดพาหุงฯ
คำถวายผ้าป่า
พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
คำแปลถวายผ้าป่า
ชัยปริตร (มหากฯ)
คำถวายสังฆทาน
อิติปิ โส เท่าอายุ บวกด้วย ๑ จบ
คำแปลถวายสังฆทาน
แผ่เมตตาแก่ตนเอง
ถ้าถวายหลังจากพระฉันเพลแล้วให้ใช้ดังนี้
แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
คาถาพระพุทธเจ้าชนะมาร
แผ่ส่วนกุศล
คาถาเงินล้าน
กรวดนํ้าให้เจ้ากรรมนายเวร
คาถามหาลาภ
วิธีสวดพระคาถาชินบัญชร
คาถาบูชาพระปิยะมหาราช
คาถาชินบัญชร (ย่อ)
คาถาเมตตามหานิยม
พระคาถาชินบัญชร 
คาถาค้าขายดี (ของเก่า)

...
...
...
Top