มีทรัพย์ไว้ทำดี มีหนี้ให้ชดใช้ (วิริยะ 1120)
มีทรัพย์ไว้ทำดี มีหนี้ให้ชดใช้ (วิริยะ 1120)
รหัสสินค้า : 1120
ขนาด : 14.3 x 21 ซม.
กระดาษ : กรีนรีด
หมึกพิมพ์ : สีดำ
จำนวนหน้า : 112 หน้า
ความหนากระดาษ : 65 แกรม
ราคาสินค้า
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคาเล่มละ
19.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 100 เล่มขึ้นไป
22.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 200 เล่มขึ้นไป
21.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 300 เล่มขึ้นไป
20.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 400 เล่มขึ้นไป
20.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 500 เล่มขึ้นไป
20.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 1,000 เล่มขึ้นไป
19.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 2,000 เล่มขึ้นไป
18.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 3,000 เล่มขึ้นไป
17.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 4,000 เล่มขึ้นไป
16.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 5,000 เล่มขึ้นไป
15.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 10,000 เล่มขึ้นไป
14.00
บาท

พุทธวจนะ

. ความรู้ทั่วไป

 • อย่างไรเรียกว่า โลภ
 • วิธีปฏิบัติเพื่อละความโลภ
 • รู้จักเสียสละทรัพย์บ้าง
 • คนจนในความรวย
 • สันโดษในพระพุทธศาสนา
 • ห่วงผูกขา คือ ทรัพย์สมบัติ
 • ทรัพย์แท้คือทรัพย์ภายใน 
 • ทรัพย์ภายในไม่มี ทรัพย์ภายนอกก็ไม่ค่อยเข้ามา 

. ทรัพย์เคลื่อนที่ได้

 • มรดกของดีที่พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย ให้มาอย่าทำลาย 
 • ทำอย่างไรทรัพย์จะเข้าบ้าน
 • เมื่อจิตเป็นกุศล ทรัพย์จะเคลื่อนเข้ามาในบ้านเรา 
 • บ้านคนจน (จนจิต จนใจ จนสติปัญญา) ทรัพย์ไม่ค่อยเข้า
 • ทรัพย์สมบัติ ถ้าเป็นของเราอยู่ที่ไหนก็ไม่หาย 
 • ทองลุกเหมือนไฟพะเนียง
 • อย่าเดินเรือนดังทรัพย์จะหนี 
 • ฝากลูกหลานไว้อย่าลักทรัพย์ 
 • ตามีทรัพย์ หูมีทรัพย์ 
 • สติดีแล้วสตางค์มา 
 • หลวงพ่อเสกเงิน
 • เพชรในดวงใจคือธรรมของพระพุทธเจ้า

. หนี้สิน หนี้กรรม การชดใช้

 • ตอนเป็นเด็กหลวงพ่อโกงค่าเรือจ้าง โกงค่าก๋วยเตี๋ยวผัดไทย
 • หลวงพ่อใช้หนี้ค่าก๋วยเตี๋ยว
 • หลวงพ่อใช้หนี้ค่าเรือจ้างตาก้อย
 • หลวงพ่อใช้หนี้ค่าเรือยายนวม 
 • หลวงพ่อใช้หนี้เจ๊รถบรรทุกทราย 
 • สร้างความดีใช้หนี้กรรมเก่า 
 • ใช้หนี้กรรมหนักด้วยอำนาจโลภะ
 • ชดใช้หนี้เสียในชาตินี้ 
 • ใช้หนี้ไม่หมดไม่เจริญ 
 • การเจริญกรรมฐานเป็นการใช้หนี้กรรม 
 • เกิดมาสร้างความดี ใช้หนี้เวรกรรม 
 • หนี้สินเงินทองใช้ก็หมด แต่หนี้บุญคุณคนใช้ไม่หมด

. บุญ ข้อปฏิบัติ และกฏแห่งกรรม

 • บุญบาปลบล้างกันไม่ได้ เหมือนน้ำกับน้ำมัน 
 • บุญบันดาล (เพชรตาแมว) 
 • ถ้ามีบุญวาสนากระโถนก็ขายได้
 • ทำบุญเล็ก ๆ น้อย ๆ อธิษฐานขอให้ร่ำรวยอย่างนี้ถูกวิธีหรือไม่ 
 • จำนวนเงินกับบุญเท่ากันหรือไม่ 
 • เศรษฐีเกิดเป็นลูกขอทาน
 • ปล่อยเงินกู้เป็นเปรตได้อย่างไร (เปรตหลวงพ่อขำ)
 • กรรมฐานแก้กรรมเรื่องหนี้ (แช่งให้ไฟไหม้บ้านเขา ไฟไหม้บ้านเราก่อน) 
 • ผู้ใดเอารัดเอาเปรียบคนอื่นเท่ากับ “สร้างหนี้ไว้” 

. ความสุข

 • ความสุขของคฤหัสถ์ 
 • ทำอย่างไรคนเราจึงจะมีทรัพย์และมีความสุข
 • กรรมฐานทำให้เกิดความสุข เกิดในตระกูลที่ร่ำรวย
 • คนคิดว่าแสวงหาความร่ำรวยเป็นความสุข คิดอย่างนี้ถูกหรือไม่ 

. ข้อควรรู้ ข้อแนะนำและข้อห้าม

 • จะให้ใครยืมเงิน ต้องให้เขาช่วยตัวเองก่อน
 • คนยืมเงินแล้วไม่คืนจะทำอย่างไร 
 • ถูกโกงทำอย่างไร 
 • ถูกโกงกลับร้ายกลายเป็นดีได้
 • ทรัพย์สินเงินทองเป็นอสรพิษ ถ้าไม่ใช่ของเราอย่าเอามา
 • ถ้าใครโกงเรา ดีกว่าเราไปโกงเขา 
 • เก็บของตกได้ นำไปคืนเจ้าของ จะได้บุญ 
 • เศรษฐกิจไม่พอปาก พอท้อง เป็นหนี้กันไม่พัก
 • ทำความดีมากเท่าไร อุปสรรคมากเท่านั้น เพราะเหตุใด 
 • ทำอย่างไร จะปลงตก
 • ใช้หนี้กรรมกันในปัจจุบัน ดีกว่าไปใช้กันในนรก 
 • วิธีแก้กรรมปัจจุบัน เพื่อไม่ให้เกิดในอนาคต 
 • ดอกเบี้ย คือ การสะสมกรรม 
 • มีหนี้ต้องรับใช้หนี้ 
...
...
...
Top