อานุภาพพระกรรมฐาน ยุติผลกรรมในอดีตชาติ-ปัจจุบันชาติ (วิริยะ 1127)
อานุภาพพระกรรมฐาน ยุติผลกรรมในอดีตชาติ-ปัจจุบันชาติ (วิริยะ 1127)
รหัสสินค้า : 1127
ขนาด : 14.3 x 21 ซม.
กระดาษ : กรีนรีด
หมึกพิมพ์ : น้ำตาล+ส้ม
จำนวนหน้า : 96
ความหนากระดาษ : 65 แกรม
ราคาสินค้า
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคาเล่มละ
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 100 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 200 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 300 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 400 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 500 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 1,000 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 2,000 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 3,000 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 4,000 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 5,000 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 10,000 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท

หากสนใจสินค้านี้กรุณาสอบถามเพิ่มเติม

• อานุภาพพระกรรมฐาน    
• ชีวิตใหม่หลังการปฏิบัติธรรม    
• วิปัสสนากรรมฐานกับการเยือนอีกครั้งของมะเร็งร้าย    
• ศัลยกรรม กรรมฐาน    
• บารมีหลวงพ่อและพระกรรมฐานศักดิ์สิทธิ์จริง    
• วิปัสสนากรรมฐาน    
  ๑. วิปัสสนากรรมฐาน กล่าวทั่วไป    
  ๒. การละปลิโพธ    
  ๓. ประโยชน์ของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน   
  ๔. หลักพระพุทธศาสนา    
  ๕. วิธีปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน    
  ๖. สติปัฏฐาน ๔    
• ความรู้ทั่วไปจากพระไตรปิฎก    
  ๑. เกาะชายสังฆาฏิพระพุทธเจ้า ยังไม่ชื่อว่าอยู่ใกล้    
  ๒. สกุลที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำอยู่    
  ๓. ผู้ตกนรก    
  ๔. ฤกษ์งามยามดี    
  ๕. การค้าขาย ๕ อย่างที่อุบาสกอุบาสิกาไม่ควรทำ    
  ๖. บุญกิริยาวัตถุ ๑๐    
  ๗. บุญ และบาป    
  ๘. ลักษณะของบุญ    
  ๙. ลักษณะของบาป    
  ๑๐. สวรรค์ นรก อยู่ที่ไหน    
  ๑๑. ลำดับการบำเพ็ญบุญกุศลมากน้อยต่างกัน    
• บทสวดมนต์    
• บทสวดมนต์ไหว้พระ    
• บูชาพระรัตนตรัย    
• กราบพระรัตนตรัย    
• ขอขมาพระรัตนตรัย    
• นมัสการพระพุทธเจ้า   
• ไตรสรณคมน์    ๗๓
• ถวายพรพระ (อิติปิ โสฯ)    
• พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)    
• ชัยปริตร (มหากา ฯ)    
• อิติปิ โส เท่าอายุ บวกด้วย ๑ จบ    
• แผ่เมตตาแก่ตนเอง    
• อธิษฐานอโหสิกรรม    
• แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์    
• แผ่ส่วนกุศล    
• กรวดนํ้าให้เจ้ากรรมนายเวร    
• ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร    
• พระคาถาชินบัญชร    
• กะระณียะเมตตะสุตตัง (ย่อ)    
• คาถาบูชาพระแม่ธรณี   

...
...
...
Top