พระพุทธมนต์ (วิริยะ 1137)
พระพุทธมนต์ (วิริยะ 1137)
รหัสสินค้า : 1137
ขนาด : 14.3 x 21 ซม.
กระดาษ : กรีนรีด
หมึกพิมพ์ : ดำ
จำนวนหน้า : 96
ความหนากระดาษ : 65 แกรม
ราคาสินค้า
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคาเล่มละ
18.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 100 เล่มขึ้นไป
21.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 200 เล่มขึ้นไป
20.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 300 เล่มขึ้นไป
19.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 400 เล่มขึ้นไป
19.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 500 เล่มขึ้นไป
19.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 1,000 เล่มขึ้นไป
18.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 2,000 เล่มขึ้นไป
17.50
บาท
พิมพ์รายชื่อ 3,000 เล่มขึ้นไป
17.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 4,000 เล่มขึ้นไป
16.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 5,000 เล่มขึ้นไป
15.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 10,000 เล่มขึ้นไป
14.50
บาท

หนังสือรหัสนี้ลด30%

ติดต่อสอบถาม(คลิ๊ก)

คลิ๊กที่นี่เพื่อชมตัวอย่างหนังสือ รหัสวิริยะ 1137
• โอวาทธรรม    
• การสวดมนต์    
• อานิสงส์ของการสวดมนต์    
• ไขตำนานบทสวดมนต์เจ็ดตำนาน    
• บทสวดพระปริตรมีอะไรบ้าง    
• พระปริตรที่ควรสวดเสมอๆ    
• ชุมนุมเทวดา    
• นะมะการะสิทธิคาถา    
• สัมพุทเธ    
• นโมการอัฏฐกคาถา    
• มงคลสูตร    
• รตนสูตร    
• กรณียเมตตสูตร    
• ขันธปริตตคาถา    
• โมรปริตร    
• ธชัคคปริตร ธชัคคสูตร    
• อาฏานาฏิยปริตร    
• วัฏฏะกะปะริตตัง    
• อังคุลิมาลปริตร    
• โพชฌังคปริตร    
• อภยปริตร    
• ชยปริตร    
• เทวตาอุยโยชนคาถา    
• บทสวดพลจักกัปปวัตนสูตร    
• บทสวดมนต์ไหว้พระ    
• บูชาพระรัตนตรัย
• กราบพระรัตนตรัย    
• ขอขมาพระรัตนตรัย
• นมัสการพระพุทธเจ้า
• ไตรสรณคมน์    
• ถวายพรพระ (อิติปิ โส ฯ)    
• ชัยมงคลคาถา (พาหุง)    
• ชัยปริตร (มหากา ฯ)    
• อิติปิ โส เท่าอายุ บวกด้วย ๑ จบ    
• แผ่เมตตาแก่ตนเอง
• อธิษฐานอโหสิกรรม    
• แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
• แผ่ส่วนกุศล    
• กรวดนํ้าให้เจ้ากรรมนายเวร    
• บทสวดพระคาถาศักดิ์สิทธิ์    
• พระคาถาชินบัญชร    
• คาถาโพธิบาท    
• คาถามงคลจักรวาฬแปดทิศ    
• บารมี ๓๐ ทัศ (แบบครูบาศรีวิชัย)    
• คาถาประจำวันเกิด    
• ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์    
• ผู้ที่เกิดวันจันทร์    
• ผู้ที่เกิดวันอังคาร    
• ผู้ที่เกิดวันพุทธ (กลางวัน)    
• ผู้ที่เกิดวันพุธ (กลางคืน)    
• ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี    
• ผู้ที่เกิดวันศุกร์    
• ผู้ที่เกิดวันเสาร์    
• วันพระเกตุ   

...
...
...
Top