อานิงส์การทอดกฐิน วิริยะ1146
อานิงส์การทอดกฐิน วิริยะ1146
รหัสสินค้า : 1146
ขนาด : 10.4 x 14.3 ซม.
กระดาษ : ปอนด์
หมึกพิมพ์ : สีน้ำเงิน
จำนวนหน้า : 96 หน้า
ความหนากระดาษ : 60 แกรม
ราคาสินค้า
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคาเล่มละ
11.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 100 เล่มขึ้นไป
15.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 200 เล่มขึ้นไป
14.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 300 เล่มขึ้นไป
13.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 400 เล่มขึ้นไป
13.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 500 เล่มขึ้นไป
12.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 1,000 เล่มขึ้นไป
11.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 2,000 เล่มขึ้นไป
10.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 3,000 เล่มขึ้นไป
10.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 4,000 เล่มขึ้นไป
10.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 5,000 เล่มขึ้นไป
9.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 10,000 เล่มขึ้นไป
8.00
บาท

กดเพื่อดูตัวอย่างหนังสือ รหัสวิริยะ 1146
อานิสงส์การทอดกฐิน 
บูชาพระรัตนตรัย 
นมัสการพระรัตนตรัย 
นมัสการพระพุทธเจ้า 
อาราธนาศีล ๕ 
ไตรสรณคมน์ 
คำสมาทานศีล ๕ 
คำอาราธนาพระปริตร 
คำถวายข้าวพระพุทธ 
คำถวายสังฆทาน 
คำลาข้าวพระพุทธ 
พุทธคุณ 
ธรรมคุณ 
สังฆคุณ 
พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ) 
ชัยปริตร (มหากาาฯ) 
อิติปิ โส เท่าอายุ 
บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง 
คำอธิษฐานอโหสิกรรม 
บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ 
บทแผ่ส่วนกุศล 
กรวดนํ้าให้เจ้ากรรมนายเวร 
พระคาถาชินบัญชร 
คำถวายพระพุทธรูป 
คำจบเงินทำบุญ 
คำกรวดนํ้า 
คำถวายเครื่องสังเวยพระภูมิเจ้าที่ 
คำลาเครื่องสังเวยพระภูมิเจ้าที่ 
คำบูชาพระภูมิด้วยดอกไม้ธูปเทียนหรือพวงมาลัย 
คำถวายของใส่บาตร 
คำถวายผ้ากฐิน 
คำถวายผ้าป่า 
คำถวายผ้าอาบนํ้าฝน 
คำถวายผ้าไตร 
คำถวายหนังสือธรรมะ 
คำถวายข้าวสาร 
คำถวายยาพระสงฆ์ 
ข้อปฏิบัติทั่วไปในพิธีทำบุญ 
การเตรียมการในการทำบุญ 
อานิสงส์ของการไห้พระสวดมนต์

...
...
...
Top