พระคาถา (วิริยะ 1158)
พระคาถา (วิริยะ 1158)
รหัสสินค้า : 1158
ขนาด : 12.7 x 18.5 ซม.
กระดาษ : กรีนรีด
หมึกพิมพ์ : สีดำ
จำนวนหน้า : 32
ความหนากระดาษ : 65 แกรม
ราคาสินค้า
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคาเล่มละ
10.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 100 เล่มขึ้นไป
13.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 200 เล่มขึ้นไป
12.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 300 เล่มขึ้นไป
11.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 400 เล่มขึ้นไป
11.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 500 เล่มขึ้นไป
11.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 1,000 เล่มขึ้นไป
10.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 2,000 เล่มขึ้นไป
9.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 3,000 เล่มขึ้นไป
9.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 4,000 เล่มขึ้นไป
9.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 5,000 เล่มขึ้นไป
8.50
บาท
พิมพ์รายชื่อ 10,000 เล่มขึ้นไป
8.00
บาท

คาถาเงินล้าน
คำอธิบาย
คาถาเงินล้านแก้กฎแห่งกรรม
คาถาพระปัจเจกโพธิ์โปรดสัตว์
หลักการปฏิบัติ
อาการและอานิสงส์ของสมาธิ
สมาธิ
เรื่อง.. คาถาวิระทะโย
เมื่อสวดพระคาถาเสร็จแล้วให้ตั้งจิตอธิษฐานกล่าวดังนี้
คำอุทิศ

...
...
...
Top