บทสวดมนต์ (วิริยะ 1166)
บทสวดมนต์ (วิริยะ 1166)
รหัสสินค้า : 1166
ขนาด : 10.4 x 14.3 ซม.
กระดาษ : ปอนด์
หมึกพิมพ์ : สีน้ำเงิน
จำนวนหน้า : 96 หน้า
ความหนากระดาษ : 60 แกรม
ราคาสินค้า
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคาเล่มละ
11.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 100 เล่มขึ้นไป
15.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 200 เล่มขึ้นไป
14.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 300 เล่มขึ้นไป
13.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 400 เล่มขึ้นไป
13.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 500 เล่มขึ้นไป
12.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 1,000 เล่มขึ้นไป
11.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 2,000 เล่มขึ้นไป
10.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 3,000 เล่มขึ้นไป
10.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 4,000 เล่มขึ้นไป
10.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 5,000 เล่มขึ้นไป
9.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 10,000 เล่มขึ้นไป
8.00
บาท

กดเพื่อดูตัวอย่างหนังสือ รหัสวิริยะ 1166
บูชาพระรัตนตรัย 
นมัสการพระรัตนตรัย 
อาราธนาศีล ๕ 
นมัสการพระพุทธเจ้า
ไตรสรณคมน์ 
ศีล ๕ 
ถวายพรพระ (อิติปิ โสฯ) 
พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ) 
ชัยปริตร (มหากาฯ) 
อิติป โส เทาอายุบวกด้วย ๑ 
พระคาถาชินบัญชร 
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (ธรรมจักร) 
อัญเชิญชุมนุมเทวดา 
เมตตาพรหมะวิหารภาวนา (มหาเมตตาใหญ่) 
เทวะตาอุยโยชะนะคาถา 
แผเมตตาแกตนเอง 
อธิษฐานอโหสิกรรม 
แผเมตตาใหสรรพสัตว 
แผสวนกุศล 
กรวดนํ้าใหเจากรรมนายเวร 
บทกรวดนํ้าใหญ่ 
คำอธิษฐานให้ตนเอง 
คำอธิษฐานตอนเทนํ้า 
คาถาพระเจ้า ๕ พระองค์ 
อธิษฐาน 
คาถาหลวงปู่โอภาสี 
คาถาพระเจ้าสิบชาติ 
คาถาหลวงปู่ทวดเหยียบนํ้าทะเลจืด 
คาถาเงินล้าน 
คำสมาทานขอพระกรรมฐาน 
บูชาพระ 
นั่งสมาธิ

...
...
...
Top