อิติปิ โส 108 (วิริยะ 1169)
อิติปิ โส 108 (วิริยะ 1169)
รหัสสินค้า : 1169
ขนาด : 10.4 x 14.3 ซม.
กระดาษ : กรีนรีด
หมึกพิมพ์ : สีดำ
จำนวนหน้า : 64
ความหนากระดาษ : 65 แกรม
ราคาสินค้า
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคาเล่มละ
9.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 100 เล่มขึ้นไป
13.00
บาท