ทำบุญง่ายๆตามประสาคนไม่มีเวลา (วิริยะ 214)
ทำบุญง่ายๆตามประสาคนไม่มีเวลา (วิริยะ 214)
รหัสสินค้า : 214
ขนาด : 12.7 x 18.5 ซม.
กระดาษ : ปอนด์
หมึกพิมพ์ : น้ำเงิน
จำนวนหน้า : 24 หน้า
ความหนากระดาษ : 60 แกรม
ราคาสินค้า
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคาเล่มละ
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 100 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 200 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 300 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 400 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 500 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 1,000 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 2,000 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 3,000 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 4,000 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 5,000 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 10,000 เล่มขึ้นไป
0.00
บาท

หากสนใจสินค้านี้กรุณาสอบถามเพิ่มเติม

บูชาพระรัตนตรัย

บทกราบพระรัตนตรัย

นมัสการพระรัตนตรัย

ขอขมาพระรัตนตรัย

ไตรสรณคมน์

ถวายพรพระ (อิติปิ โส ฯ)

ชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)

ชัยปริตร (มหากาฯ)

อิติปิโส เท่าอายุ

บทอโหสิกรรม

บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง

บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์

บทแผ่ส่วนกุศล

การกราบ  ๕  ครั้ง

คำอธิษฐาน

กรวดนํ้า

อนุโมทนา

...
...
...
Top