กายกำหนดกรรม ธรรมกำหนดใจ (วิริยะ 1131)
กายกำหนดกรรม ธรรมกำหนดใจ (วิริยะ 1131)
รหัสสินค้า : 1131
ขนาด : 14.3 x 21 ซม.
กระดาษ : ปอนด์
หมึกพิมพ์ : สีน้ำเงิน
จำนวนหน้า : 96 หน้า
ความหนากระดาษ : 60 แกรม
ราคาสินค้า
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคาเล่มละ
19.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 100 เล่มขึ้นไป
22.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 200 เล่มขึ้นไป
21.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 300 เล่มขึ้นไป
20.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 400 เล่มขึ้นไป
20.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 500 เล่มขึ้นไป
20.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 1,000 เล่มขึ้นไป
19.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 2,000 เล่มขึ้นไป
18.50
บาท
พิมพ์รายชื่อ 3,000 เล่มขึ้นไป
18.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 4,000 เล่มขึ้นไป
17.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 5,000 เล่มขึ้นไป
16.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 10,000 เล่มขึ้นไป
15.00
บาท

กดเพื่อดูตัวอย่างหนังสือ รหัสวิริยะ 1131
กายกำหนดกรรม 
กรรมคืออะไร 
กรรมเกี่ยวข้องกับคนเราอย่างไร 
กรรมนั้นดีหรือไม่ดี 
กรรมก่อให้เกิดหลักสมภาพ (สมจริยา) 
การให้ผลของกรรม 
รู้ได้อย่างไรว่าหมดกรรมแล้ว 
ทำทาน รักษาศีล เพื่อให้ใจออกจากกรรม 
สร้างบุญ ลดกรรม 
คำอธิษฐานขอแก้กรรม 
ธรรมกำหนดใจ
ธรรมกำหนดใจ คือการมี “ศีล” อันประเสริฐ 
กำหนดใจให้ชนะความโกรธ 
กำหนดใจให้พ้นภัยกิเลส 
กำหนดใจให้พอเพียง 
กำหนดใจให้ไกลทุกข์ 
บทสวดมนต์ไหว้พระ
การสวดมนต์
คำไหว้พระ 
คำไหว้เทพ 
ชุมนุมเทวดา 
คำอธิษฐานอัญเชิญเทวดาและขอพรพระ 
วิธีสวด 
บูชาพระรัตนตรัย 
กราบพระรัตนตรัย 
ขอขมาพระรัตนตรัย
นมัสการพระพุทธเจ้า 
ไตรสรณคมน์ 
สมาทานศีล ๕ 
ถวายพรพระ (อิติปิ โสฯ) 
พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ) 
ชัยปริตร (มหากาฯ) 
อิติปิ โส เท่าอายุ บวกด้วย ๑ จบ 
แผ่เมตตาแก่ตนเอง 
อธิษฐานอโหสิกรรม 
แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ 
แผ่ส่วนกุศล 
กรวดนํ้าให้เจ้ากรรมนาย
พระคาถาชินบัญชร 
ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก 
คำไหว้ปาระมี ๓๐ ทัศ
คาถาโพธิบาท (ป้องกันภัย ๑๐ ทิศ) 
คาถากันโรคภัยไข้เจ็บ 
คาถาพระพุทธเจ้าชนะมาร 
คาถายันทุน 
อัญเชิญเทวดากลับ 
คาถาบูชาพระพรหม 
พระคาถาบูชาพระบรมสารีริกธาตุฯ 
คำบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) 
คาถาบูชาพระพุทธชินราช 
คาถาหลวงปู่ทวดเหยียบนํ้าทะเลจืด 
พระคาถาหลวงพ่อโสธร

...
...
...