บทสวดมนต์สำหรับคุณหนู (วิริยะ 005)
บทสวดมนต์สำหรับคุณหนู (วิริยะ 005)
รหัสสินค้า : 005
ขนาด : 14.3 x 18 ซม.
กระดาษ : กรีนรีด
หมึกพิมพ์ : 4 สี
จำนวนหน้า : 28 หน้า
ความหนากระดาษ : 65 แกรม
ราคาสินค้า
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคาเล่มละ
22.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 100 เล่มขึ้นไป
25.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 200 เล่มขึ้นไป
24.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 300 เล่มขึ้นไป
23.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 400 เล่มขึ้นไป
23.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 500 เล่มขึ้นไป
23.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 1,000 เล่มขึ้นไป
22.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 2,000 เล่มขึ้นไป
21.50
บาท
พิมพ์รายชื่อ 3,000 เล่มขึ้นไป
21.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 4,000 เล่มขึ้นไป
20.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 5,000 เล่มขึ้นไป
19.00
บาท
พิมพ์รายชื่อ 10,000 เล่มขึ้นไป
18.00
บาท

หนังสือรหัสนี้ลดราคา 30%

ติดต่อเรา(คลิ๊ก)

• บูชาพระรัตนตรัย    
• กราบพระรัตนตรัย
• นมัสการพระพุทธเจ้า (นะโม) 
• สวดพุทธัง ธัมมัง สังฆัง 
• สวดพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ 
• สวดพุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ) 
• สวดชัยปริตร (มหากาฯ)
• สวดพุทธคุณ อย่างเดียวเท่าอายุ บวก ๑ เช่น อายุ ๑๐ ปี
   ให้สวด ๑๑ จบ อายุ ๑๔ ปี ให้สวด ๑๕ จบ เป็นตอน 
• แผ่เมตตา 
• อุทิศส่วนกุศล

...
...
...
Top