แก้วเสียงธรรม

ขอขอบพระคุณ 
คุณณัฐกฤตา ชานนท์นาฤเบศ (แก้วเสียงธรรม)

ที่ให้ความไว้วางใจ มาทำหนังสือธรรมะกับทางโรงพิมพ์รุ่งเรือง
ทางโรงพิมพ์รุ่งเรืองและคณะมีความยินดีอย่างมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างบุญครั้งนี้ 

#แก้วเสียงธรรม

รูปภาพ
Top